Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány        Amerikai Magyar Klub

Pro Ecclesia Hungariae - In Honor of Hungary

 

  

Tisztelt Barátaim, honfitársaim!

 

Az Amerikaiak a Magyarokért  Alapítvány nevében

 

felhívást teszek közzé Magyarországért, a magyarokért.

 

Tisztelettel kutatom és megszólítom mindazon amerikai, magyar származású és szívű honfitársaimat, valamint azokat az amerikai mecénásokat, tőkebefektetőket, akik kötődésük által maradandót szeretnének tenni a magyar haza a magyar nép felemelkedéséért.

 

Az Amerikaiak a Magyarokért  Alapítvány elnökeként ösztönzöm a majdnem 2 millió magyar származású vagy érzelmű amerikaiakat, hogy Amerikában a sikeres tapasztalataik, eredményeik alapján az üzleti élet kiváló ismereteit a magyarság számára, hasznos és eredményes lehetőségként támogassák.

 

Kérlek benneteket, nyissátok meg szíveteknek minden ablakát másod-vagy harmadgenerációs amerikai magyarokig bezárólag, segítsétek szép hazánkat, Magyarországot!

 

Mi módon valósíthatjuk meg?

 

Szülőfalunk, városunk tiszteletének emlékéül iskolák, kórházak, szociális létesítmények, épületek, közintézmények felújítására vagy egyéni döntésetek alapján.

 

Köszönettel vennénk az Amerikai működő tőke befektetését a termelőszférában, - gyárak, üzemek telepítésével, informatikai rendszerek bevezetésével, kereskedelmi képviseleti irodák magyarországi nyitásával,- munkahelyteremtés létrehozásával.

 

Azt szeretném, hogy ez az üzenet legyen mindenki számára kimeríthetetlen küldetése!

 

Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány összefogja és segíti mindazon civil szervezeteket, egyházakat, vállalkozásokat, gazdákat, amelyek a magyar nép kulturális, agrár és gazdasági fellendülését szolgálja.

 

Alapítványunk elkötelezett célja, hogy Budapesten Európa szívében maradandót alkosson, létrehozzon egy Amerikai Kulturintézetet, amely a két ország számára közvetlenül a párbeszéd háza lehetne.

 

Köszönettel fogadunk minden jó szándékú közreműködői segítséget, lehetőséget.

 

 

Hazafias, baráti üdvözlettel,                  

 

 

                                                                Balogh Gyula Elemér

                                                                            elnök